تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود     

  1. جدیدا
  2. فهرست این مجموعه شامل: آشنایی با قراردادها وشرایط لازم برای تنظیم آنها تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی(قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین) تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی(موضوع، مدت، مبلغ قرارداد و محل تنظیم و تعهد قرارداد) شرایط اساسی و مهم برای صحت و درستی قرارداد اجبار و اکراه در قرارداد و شرایط و تعهد طرفین شرایط باطل ضمن قرارداد و حق فسخ قرارداد هزینه انجام قرارداد و توصیه های مهم تنظیم قرارداد مدارک مورد نیاز تنظیم قرارداد و استعلام های مورد نیاز برای انتقال قطعی چگونگی تنظیم اجاره نامه های املاک مسکونی و تجاری برای برخورداری از مزایای قانونی در تخلیه ملک نحوه تعدیل اجاره بها نکات مهم در مراجعه به دفتر خانه (گواهی امضاء و گواهی عدم حضور و ...) چگونگی تنظیم قراردادهای اجاره به شرط تملیک، قرارداد پیش فروش، قرارداد مشارکت در ساخت، انتقال سرقفلی...) نحوه تنظیم وکالت نامه رسمی ، وکالت نامه همراه با مبایعه نامه املاک (با نمونه) انواع سند ملکی و قوانین ثبت و اسناد( تملیک آپارتمان، قوانین زمین شهری، ماده 100 شهرداری ومنابع طبیعی و ...) شیوه های حل اختلاف و نحوه مراجعه به دادگستری حل اختلاف از طریق داور/حکم و نکات مهم مسئله داوری شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی دادگستری( دعاوی حقوقی،کیفری،مدنی) آشنایی با اصلاحات مربوط به معاملات ملکی آشنایی با اصلاحات حقوقی( عقد، قرارداد، ثمن، مثمن، مبایعه نامه، بیع، شرایط مبیع، مشاع ،مفروز،وقف، حقوق ارتفاقی،معاملات فضولی، عقد تکمیلی،اموال منقول و غیر منقول، عقد عهدی، اقاله، خیارشرط، خیار مجلس،حق انتفاع، عدوانی و اعیان و منافع، اظهارنامه، دادخواست، تامین دلیل، تامین خواسته،شرکت غیر عهدی یا قهری،و ....) آشنایی با اصطلاحات جزائی(گرانفروشی، جعل اسناد، تبانی، معرفی مال غیر به عوض مال خود،کلاهبرداری، خیانت در امانت و قطع اشجار و ....) آشنایی با اصطلاحات ملکی (عرصه و اعیان، موات و بایر، دائر و احیاء، افراز و حقابه، جوازکار، بنای غیرمجاز، پایان کار،فروش تراکم، صورت جلسه تفکیکی، طرح جامع شهری ، طرح تفضیلی، تغییر کاربری و ....) آشنایی با مقررات صنفی و چگونگی پروانه کسب اتحادیه و مزایای پروانه کسب و پروانه تخصص و فنی مراجع قانونی برای صدور پروانه کسب تخلفاتی که باعث تعطیلی واحد صنفی می شود تکالیف به کارگیری و استخدام مشاوران تکالیف مشاوران و استخدام، قرارداد، پرداخت دستمزد، بیمه تکالیف ناظر بر نحوه ارائه خدمت به مشتریان و تعرفه شغلی و ... کتابچه قوانین و مقررات اختصاص اماکن تجاری1 و 2 کتابچه حق شریک در فروش ملک مشترک( شفعه) کتابچه تعمیر اماکن استیجاری کتابچه راهنمای شکایت حق شارژ اماکن کتابچه آشنایی با اماکن در رهن کتابچه نحوه اجاره غرفه و دکه از شهرداری و نحوه تخلیه آن راهنمای آموزشی مالیات بر ارزش افزوده راهنمای تنظیم صورتحساب و دریافت گزارش کتابچه راهنمای چگونگی نحوه محاسبه ارزش معاملاتی املاک (اعیان) + فرمولهای محاسبه این راهنما شامل: نحوه تعیین ثابت اعیانی املاک یک بر نحوه تعیین ثابت اعیانی برای املاک دو یا چند بر نحوه تعیین ثابت اعیانی در املاک فاقد بر ملک مجاور یک بر باشد ملک مجاور دو یا چند بر باشد ارزش معاملاتی تاسیسات و تجهیزات اعیانی (امکانات اعیانی) تاسیسات و تجهیزات اعیانی بر پایه مترمربع در هر طبقه تاسیسات و تجهیزاتی که به طور کلی محاسبه می شود محاسبه عملی ارزش معاملاتی یک خانه ویلایی محاسبه ارزش معاملاتی شش‌دانگ ملک محاسبه ارزش معاملاتی دو دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک نحوه محاسبه ارزش معاملاتی املاک آپارتمانی به طور کلی مسکونی نحوه محاسبه ارزش معاملاتی آپارتمان های تمام مسکونی بیش از 4 طبقه نحوه محاسبه ارزش معاملاتی ملک مختلط نحوه محاسبه ارزش معاملاتی املاک مختلط جداگانه سطحی نحوه به دست آوردن ارزش معاملاتی قسمت تجاری برای به دست آوردن ارزش اعیانی طبقه همکف تجاری برای به دست آوردن ارزش اعیانی تجاری طبقه فوقانی نحوه به دست آوردن ارزش اعیانی تجاری طبقه تحتانی نحوه به دست آوردن ارزش معاملاتی قسمت اداری نحوه به دست آوردن ارزش اعیان اداری طبقه همکف نحوه به دست آوردن ارزش اعیان اداری طبقه فوقانی نحوه به دست آوردن ارزش اعیانی اداری طبقه تحتانی نحوه به دست آوردن قسمت صنعتی (کارخانه) نحوه به دست آوردن ارزش اعیانی سوله صنعتی نحوه به دست آوردن ارزش معاملاتی اعیان انبار صنعتی نحوه به دست آوردن ارزش معاملاتی توقفگاه نحوه محاسبه ارزش معاملاتی املاک مختلط جداگانه طبقاتی نحوه محاسبه ارزش معاملاتی مغازه 25 متری (طبقه همکف) نحوه محاسبه ارزش معاملاتی واحد اداری 150 متری واقع در طبقه سوم برای به دست آوردن ارزش اعیانی آپارتمان برای به دست آوردن ارزش اعیانی پارکینگ و انباری برای به دست آوردن سهمی مشاعات راه پله و آسانسور برای به دست آوردن ارزش مشاعات واقع در زیرزمین نحوه محاسبه ارزش معاملاتی آپارتمان مسکونی 150 متری (طبقه پنجم) برای به دست آوردن ارزش اعیانی اختصاصی برای به دست آوردن ارزش قدرالسهم از مشاعات نمونه محاسبه ها: ارزش معاملاتی آپارتمان مسکونی / ریال 53/493/020 = 9/481/731 + 44/011/289 ارزش هر متر مربع مغازه / ریال 334/600 = 34/600 + 300/000 قدمت ساختمان / 15 سال و 7 ماه 15/7/0= 1370/1/29 – 1385/8/29 ارزش اعیانی پارکینگ و انباری / ریال 3/024/300 = 102% × 40 % × 500/296 × 25 = 15 +10 نمونه قراردادهای جدید سازمان املاک و مستغلات کشور شامل کد رهگیری و سریال هولوگرام (فرم خام چاپی) word نمونه قرارداد جدید اجاره نامه با امکان درج کد رهگیری و شماره سریال هولوگرام (فرم خام چاپی) word , pdf نمونه قرارداد جدید مبایعه نامه با امکان درج کد رهگیری و شماره سریال هولوگرام (فرم خام چاپی) نمونه قرارداد جدید پیش فروش با امکان درج کد رهگیری و شماره سریال هولوگرام (فرم خام چاپی) نمونه قرارداد جدید سرقفلی با امکان درج کد رهگیری و شماره سریال هولوگرام (فرم خام چاپی) نمونه قرارداد پیش نویس جدید اجاره نامه با امکان درج شماره سریال هولوگرام نمونه قرارداد پیش نویس جدید مبایعه نامه با امکان درج شماره سریال هولوگرام نمونه قراردادهای ملکی در محیط ورد (word) و قابل ویرایش و جایگزینی می باشند نمونه قرارداد اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر نمونه قولنامه انتقال ملک نمونه قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته ،‌در حال احداث نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک نمونه قرارداد اجاره محل تجاری که سرقفلی از سوی مستاجر قبلاً واگذار شده نمونه قرارداد بیع قطعی ملک نمونه قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه نمونه قرارداد مشارکت در بنا نمونه قرارداد اجاره آپارتمان نمونه قرارداد پیش فروش مسکن نمونه قرارداد تخریب ساختمان نمونه قرارداد خرید قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی نمونه قرارداد یک دستگاه آپارتمان تجاری نمونه قرارداد معاوضه خانه با آپارتمان نمونه قرارداد فرم صلح مغازه به صورت کلیدی نمونه قرارداد اجاره نامه نمونه قرارداد قطعی ملک نمونه قرارداد اجاره محل مسکونی مشاع نمونه دیگری از قرارداد اجاره اپارتمان تجاری نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه نمونه قرارداد انتقال سرقفلی نمونه قرارداد اقاله نمونه قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی نمونه قرارداد قرارداد حق انتفاع سکنی عمری نمونه قرارداد قرارداد استفاده از حق ارتفاق دستورالعمل اجرایی تنظیم قرارداد جعاله + نمونه قرارداد جعاله دستورالعمل اجرایی تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک + نمونه فرارداد اجاره به شرط تملیک نمونه آرای دادگاه در مورد مطالبات ملکی نمونه رای دادگاه درمورد تخلیه و مطالبه اجور و احراز تخلف موجر نمونه رای دادگاه درمورد ادعای استفاده تجاری از عین مستاجره برخلاف مفاد قرارداد نمونه رای دادگاه درمورد ابطال و فسخ قولنامه نمونه رای دادگاه درمورد فسخ قرارداد نمونه رای دادگاه درمورد اگر مستاجر ضمن عقد اجاره تعهد نماید که.... نمونه رای دادگاه درمورد امکان توافق بر میزان اجرت المثل و مطالبه اجور نمونه رای دادگاه درمورد اگر مستاجر، مورد اجاره را به غیر منتقل کند نمونه رای دادگاه درمورد مستاجر کل با انتقال منافع به مستاجر جزء (خلع ید) نمونه رای دادگاه درمورد تخلیه مورد اجاره بمنظور احتیاج شخصی موجر نمونه رای دادگاه درمورد تخلیه و مطالبه اجور به لحاظ انقضاء مدت نمونه رای دادگاه درمورد تشخیص طرف قرارداد اجاره در انتقال عین مستاجره نمونه رای دادگاه درمورد تعیین مدت اجاره در مواردی که صریحاً تعیین نشده است نمونه رای دادگاه درمورد اگر شخص جدید جانشین شخص اولیه امضاء کننده قرارداد شود نمونه رای دادگاه اگر در ضمن عقد اجاره شرط شده که موجر حق افزایش مال الاجاره ندارد نمونه رای دادگاه درمورد توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار نمونه رای دادگاه درمورد اعتبار و صحت قرارداد نمونه رای دادگاه درمورد انتقال سرقفلی نمونه رای دادگاه درمورد تخلیه زمین بعد از انقضاء عقد اجاره موقتی نمونه رای دادگاه درصورتیکه مستاجر مورد اجاره مالک تبدیل به محل کسب و پیشه نموده باشد نمونه رای دادگاه درمورد مسموع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی در دادگاه های دادگستری نمونه رای دادگاه درمورد دعوی ابطال سند نمونه رای دادگاه شرط مستاجر درصورت عدم تخلیه و پرداخت غرامت علاوه بر مال الجاره نمونه رای دادگاه درمورد سمت قانونی مالک برای طرح دعوی تخلیه نمونه رای دادگاه درمورد شخص ثالث به سند ثبت شده طرفین معامله نمونه رای دادگاه درمورد تقاضای صدور حکم به فسخ سند معامله اتومبیل نمونه رای دادگاه درمورد تنظیم سند برای عقد اجاره نمونه رای دادگاه درمورد توقیف عملیات اجرائی نمونه رای دادگاه درمورد مالک نبودن در قرارداد قولنامه خرید ملک مگر در موارد خاص نمونه رای دادگاه درمورد مطالبه ضرر و زیان دراجاره نمونه رای دادگاه درمورد معامله به قصد فرار از دین نمونه رای دادگاه درمورد معامله با سند عادی و رسمی نمونه رای دادگاه درمورد تنظیم سند انتقال در معامله فضولی نمونه رای دادگاه درمورد الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی نمونه رای دادگاه درمورد ادعای تمدید مدت جاره نمونه رای دادگاه درمورد استفاده از مورد اجاره مخالف بامندرجات قرارداد نمونه رای دادگاه اگر مستاجر ضمن عقد اجاره تصریح نماید که وجهی از بابت سرقفلی نداده نمونه رای دادگاه در رفع ید و پرداخت اجاره بهاء ابطال سند صلح و الزام به تنظیم سند رسمی نمونه رای دادگاه درمورد انقضاء مدت اجاره بین مستاجر کل و مستاجر جزء نمونه رای دادگاه درمورد تخلف مستاجر از شرط ضمن العقد نمونه رای دادگاه درمورد تشخیص صحت تاریخ معامله از دعوی غیر مالی نمونه رای دادگاه درمورد مطالبه اجرت المثل اجاره نمونه رای دادگاه درمورد تغییر مفاد قرار داد رسمی اجاره نمونه رای دادگاه درمورد حق فسخ قرارداد طرف ثالث نمونه رای دادگاه درمورد حق کسب و پیشه طرف بانک نمونه رای دادگاه درمورد زمان طرح دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره نمونه نظر حقوقی درمورد مستحق للغیر بودن مبیع برای استرداد ثمن خریدار نمونه نظر حقوقی درمورد قرارداد تنظیم شده در خارج از کشور نمونه نظرحقوقی درمورد مستاجر مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد نمونه نظر حقوقی درمورد بازداشت منزل محکوم نمونه نظر حقوقی درمورد دیوار کشیدن شریک ملک مغازه و افرازسهم در تفکیک سهم سه دانگ ملک ketabe va Rahnamay-Amlak.rar ketabe va Rahnamay-Amlak.rar
  3. دانلود رایگان فونت زیبای ایران یکان IranYekan : دانلود فونت پولی ایران یکان حرفه ای : دانلود فونت فارسی ایران یکان IranYekan نسخه وب و ویندوز فونت ایران یکان IranYekan یکی از زیباترین فونت های فارسی برای استفاده در طراحی وب سایت و اپلیکیشن های موبایل و دسکتاپ است که پس از فونت ایران سنس پر کاربردترین فونت در این زمینه ها است. بسیاری از کسب و کارهای موفق امروزی همچون شیپور، روبیکا، دیجی کالا و تپیسی و… از این فونت در وب سایت و اپلیکیشن های خود استفاده کرده اند. الگوری اولیه فونت ایران یکان از فونت رایگان و محبوب یکان ( Yekan ) برداشته شده است، در این اثر ابتدا سعی شد تا ایرادات فونت یکان فارسی گرفته شود اما به دلیل تغییرات زیاد یک فونت جدید خلق شد که بسیار زیباتر و پر کاربرد تر از فونت یکان فارسی است. بی شک با مقایسه ابتدایی این دو فونت شما شاهد برتری فونت ایران یکان خواهید بود این فونت توسط تیم فونت ایران ارائه شده است، پس از انتشار این فونت و استقبال بی نظیر از آن، فونت ایران را ترغیب به انتشار نسخه های آن کرد تا با رفع ایرادات نسخه های قبلی اقدام به ارائه ورژن جدید از این فونت کردند. هم اکنون نسخه ۳ فونت ایران یکان را می توانید از وب سایت FontIran.com تهیه نمائید. دارای بیش از ۵ سبک مختلف در فونت ایران یکان: در نسخه ۳ فونت ایران یکان بیش از ۵ نوع فونت‌ با کاربرد های مختلف ارائه شده است: WebFonts: ویژه استفاده در وب سایت ها MobileFonts: ویژه استفاده در اپلیکیشن های موبایل Rounded Dots: فونت ویژه با نقطه‌های گِرد Farsi_numerals: با اعداد تمام فارسی MonoSpaced Numral: فونت با اعداد عرض یکسان فارسی IranYekanWeb.zip
  4. دانلود رایگان فونت زیبای ایران سنس IRANSans : دانلود فونت پولی ایران سنس حرفه ای : دانلود فونت فارسی ایران سنس نسخه وب و ویندوز چرا سن سریف ؟ فونت ایران سنس بنابر دو علت به نسبت دیگر فونت‌های سن سریف فارسی خوانایی بیشتری دارد. یکی اینکه به سلیقه و سبک فونت‌های رایج در ایران نزٌدیک است و دوم اینکه ساختاری کاملاً حساب شده برای دستیابی به وضوح بیشتر در اندازٌه ریزٌ دارد. دندانه‌های بلند و مشخص، دوایر و چشم های بازٌ در حروفی مانند و ف م ق هـ ـه ، ترکیب منسجم کلمات، فاصله مناسب بین کلمات و تناسب میان سیاهی و سفیدی نوشته باعث می‌شود که خواندن متن ریزٌ با این فونت آٍسان‌تر باشد. برای استفاده در وبسایت خود ، ابتدا فایل های فونت را در پوشه fonts قالب خود کپی و پیست کرده و برای فراخوانی آنا در وبسایت و استفاده از آن در وبسایت از کد : @font-face { font-family: ‘IRANsans’; src: url(‘../fonts/IRANSans.woff’) format(‘woff’), /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/ url(‘../fonts/IRANSans.ttf’) format(‘truetype’); /* Saf3—5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */ }   این فایل حاوی فونت زیر می باشد IRANSansWeb IRANSansWeb_Black IRANSansWeb_Bold IRANSansWeb_Light IRANSansWeb_Medium IRANSansWeb_UltraLight IRANSans.zip
  5. دانلود پکیج روش های بای پس پی پال PayPal http://sdfg.ir/mso
  6. دانلود پکیج کامل ه/ک و نفوذ به Wifi ( اندروید و PC ) {به ارزش 30هزارتومان) این پکیج که بسیار کامل نیز می باشد در تلگرام به قیمت 30هزارتومان به فروش میرسید http://sdfg.ir/v4p
  7. کانفیگ سایت کاهش پینگ piringshop.com کیچا بایپس + فول کیچر http://sdfg.ir/zDq
  8. نرم افزاری قدرتمند و بی نظیر و در عین حال جامع ترین نرم افزار در ارائه کد تقلب و رمزهای اکثر بازی ها برخی ویژگی ها چیت کد اکثر بازی ها از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۲۰ میلادیپشتیبانی از بیش از ۲۲۵۰۰ بازی موتور جستجوی قدرتمند برای یافتن سریعتر بازی مورد نظر قابلیت ایجاد دیتابیس جداگانه برای هر کاربر سیستم مدیریت لینک قابلیت چاپ کد تقلبها قابلیت ویرایش کد تقلبها یا افزودن کد تقلبهای جدید توسط خودتان قابلیت آپدیت ماهانه کد تقلبهای از کنسولهایی همچون PC, Walkthroughs, Playstation, Playstation 2, Playstation 3, Sega, Nintendo 64, Nintendo DS, DVD, Gameboy Advance, Gameboy Color, N-Gage, Nintendo DS, XBox, XBox 360, Gamecube, Dreamcast, Super Nintendo, Wii, Sony PSP و … قابل اجرا در ویندوزهای Windows 95 / 98 / 2000 / NT / XP / Vista / 7 / 8 / 10 لینک دانلود http://sdfg.ir/Ger
  1. نمایش فعالیت های بیشتر